در مورد ما

مرکز آموزشی استاد دکتور قیس رابین قرضی

img

اساتید این مرکز آموزشی

در باره مرکز آموزشی دکتور قیس رابین قرضی

مرکز آموزش علوم و ریاضیات استاد دکتور قیس رابین قرضی، نخبه‌ترین مرکز آموزشی در سطح کشور بوده، که اخذ بلندترین نمرات توسط دانش آموخته‌گان این مرکز در کانکور ورود به دانشگاه‌های کشور در هر سال، شاهد گفته ما است. نظام آموزشی دقیق، بر مبنای متون درسی وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان و نیز شیوه آموزشی ویژه در این مرکز، ما را در سطح کشور ممتاز ساخته است. 

مرکز آموزشی استاد دکتور قیس رابین قرضی هر سال مصمم به برگزاری صنف های آماده‌گی کانکور برای مرکز و ولایت های کشور میباشد. بدون شک تجربه سال های گذشته در پربار بودن و بهتر شدن کانکور هر سال تأثیر به سزا خواهد داشت. کوشش ما بر این است که با تمام نیرو و امکانات در خدمت نسل جوان کشور باشیم، تا باشد شاهد یک کشور آباد، سربلند و قامت افراخته در بین ملت های منطقه باشیم. 

در پهلوی صنوف آماده‌گی کانکور، مرکز اموزش علوم و ریاضیات استاد دکتور قیس رابین قرضی صنوف اساسات مضامین مکتب ( ریاضیات، کیمیا، فزیک) را نیز دایر میکند. 

استادان با تجربه که در مرکز آموزش علوم و ریاضیات استاد دکتور قیس رابین قرضی ایفای وظیفه میکنند متعهد به خدمت صادقانه به اولاد وطن اند. ما سعی میکنیم که داشته های علمی خویش را به شکل بسیار خوب آن به شاگردان خویش تدریس نمائیم.