اطلاعیه ها

اطلاعیه های اخیر

اطلاعیه های بیشتر

اطلاعیه

به اطلاع تمام شاگردان عزیز رسانیده میشود که: مرکز آموزش علوم و ریاضیات استاد دکتور قیس رابین قرضی الی ختم دوره قرنتین باز نمیشود. در صورتیکه وزارت معارف، وزارت صحت عامه و یا دولت افغانستان اجازه بازگشایی مکاتب، آموزشگاه ها و پوهنتون ها را بدهد، آنگاه مرکز آموزشی استاد دکتور قیس رابین قرضی نیز به فعالیت حضوری آغاز خواهد کرد. بعضی شایعات وجود دارد که مراکز آموزشی به زودی باز خواهند شد، اما ما منتظر بازگشایی از طرف دولت افغانستان هستیم. در صورت دریافت چنین هدایتی به تمام شما شاگردان عزیز اطلاع رسانی خواهیم کرد.

[ 1399-04-02 ]