نتایج امتحانات

ده بهترین شاگردان ذکور
شماره ID نام شاگرد نام پدر نمره نتیجه
1 1526 خان اغا جان محمد 348.95
2 1293 زبید الله گل حبیب 342.37
3 3399 اسماعیل شاه محمود 342.37
4 1224 سید عبدالمتین سید خالد 341.96
5 1534 شفیع الله احمد علی 341.24
6 2293 سیدمزمل سیدمحمودشاه 340.87
7 2293 سیدمزمل سیدمحمودشاه 146.59
8 3303 سجاد الله محمد نصیر 336.77
9 1337 شعیب خالبازار 336.36
10 1320 دانیال نجیب الله 331.79
11 1332 محبت الله هدایت الله 331.79
ده بهترین شاگردان اناث
شماره ID نام شاگرد نام پدر نمره نتیجه
1 2017 ملیحه خواجه حبیب الله 351.91
2 3591 دیانا محمدغوث 348.15
3 3055 اسما احمد ولی 347.91
4 5018 مژگان شاه ولی 346.70
5 3001 هدا مختار احمد 344.86
6 2133 ساره ثنا رحمت الله 343.03
7 3042 بی بی آمنه محمد صابر 342.23
8 5024 سلوا خیری 340.54
9 4001 یلدا فرهاد 337.98